Hva påvirker aksjeprisene?

aksjepriseneGenerelt har aksjemarkedet gitt en god avkastning til investorer i mange år. Dersom du likevel ser på enkeltselskaper og aksjer, kan du finne aksjekurser som har store svingninger. Har du grunnleggende forståelse over hva som er drivkreftene bak svingningene, kan du også lettere forstå hvorfor selskapets kursutvikler er slik den er. Å lese aksjetips og lære deg markedet å kjenne kan føre til bedre investeringer.

Så hvilke faktorer er det som egentlig påvirker prisen?

Aksjekursen blir påvirket av mange forskjellige ting. To viktige faktorer er tilbud og etterspørsel. Alle som investerer ønsker å eie aksjer i selskaper som gjør det bra, men svært få ønsker å kjøpe aksjer i selskaper som gjør det dårlig. Dette gjør det svært kompleks. Aksjekursen styres derfor i stor grad av hva de faktiske forholdene er, i henhold til hva som blir forventet.

Man kan i hovedsak dele disse disse faktorene inn i tre hovedgrupper: selskapsrisiko, bransjerisiko og markedsrisiko:

Selskapsrisiko

Det finnes ofte en sammenheng mellom aksjekurs og selskapets resultater, spesielt de forventede. Resultatene er i henhold til produksjon, posisjonering overfor konkurrenter og inntjeningsevne. Dersom du følger en aksjekurs, vil du ofte se en nedgang eller oppgang når regnskapstall fremlegges. Du vil også kunne se oppgang dersom nye produkter kommer på markedet, eller om selskapet inngår samarbeid/kjøper opp selskaper. Dette er fordi en kontrakt med et annet selskap har et potensiale til å gi selskapet store inntekter og eventuelt overskudd over tid.

Bransjerisiko

Alle selskaper innenfor en bransje kan bli påvirket av samme forhold. En faktor som er svært viktig her er for eksempel råvarer. Vi kan ta for eksempel olje og oljepriser. Dersom det er et fall i oljeprisen, vil dette påvirke alle selskapene som er tilknyttet denne bransjen. Spesielt om det er grunn til å tro at fallet vil være langvarig. Men olje står ikke alene her. Andre råvarer som bomull, hvete, metaller osv vil ha samme påvirkning.

Innenfor bransjerisiko kan valutakurser også ha en stor betydning. Dersom den amerikanske dollaren stiger, vil selskaper som selger varer i denne valutaen få bedre betalt. Dette kan igjen gi et større overskudd. Effekten av dette kan gjøre slik at aksjekursen stiger. Olje er også et svært relevant eksempel her. Nettopp fordi selskaper selger olje i dollar, og ikke i NOK.

Markedsrisiko

Markedsrisiko er et svært stort begrep som man kan dele inn i flere underkategorier. En av de viktigste underkategoriene er politikk. Er det politisk uro, krig eller lignende, i en region, vil dette ha store pårvirkninger på aksjekursen. Ta for eksempel 9.11 i USA. Aksjekurser i Norge og resten av verden raste nedover, og hovedindeksen på børsen gikk ned med over 15 % i løpet av få uker.Det trenger være så drastiske ting som krig eller terror for at priskursen endres. Valg av president, statsminister eller ny regjering kan også påvirke.

Lær deg hvilke faktorer som påvirker pris

Merk at faktorene over er bare noen av de som er med på å påvirke prisen. Det finnes også mange andre forskjellige ting som kan få prisen til å gå opp og ned. Det anbefales at du leser deg opp slik at du har en grunnleggende forståelse, som igjen kan gi bedre investeringer. Du kan finne en rekke finanssider som gir god informasjon, blant annet Aksjebloggen – Norges eldste blogg om privatøkonomi.